fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


1.11.2018 od 16,00 MŠ Hrdlív

1.11.2018 od 16,00 MŠ Hrdlív

  • Správce Webu
  • 31.10.2018

Vážení rodiče,

Zveme Vás na seminář Dítě s projevy ADHD syndromem“ s PhDr. Vít Petrů a  PhDr. Dagmar Slavíková, z Pedagogicko psychologické poradny Kladno nazvaný " Já jsem takový, Ty jsi makový

do MŠ Hrdlív 1.11.2018 od 16,00 hod.

Jak jistě víte, v naší mateřské škole probíhá inkluze právě s dětmi s příznaky  ADHD. Co to vlastně je ? Jak a proč se chovají Tyto děti „jinak“?  Jak všem našim dětem usnadnit inkluzi- zapojení do kolektivu ?

Na tyto a ještě další otázky odpoví zmiňovaní odborníci, pedagogické pracovnice MŠ Hrdlív i Vy.

Cituji z  portálu Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( RVP PV) o ADHD

 

„Nejen v naší populaci se stále častěji setkáváme s diagnostikou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou) u dětí. Tyto děti mají největší problém s tím, aby udržely pozornost, trpí nadměrnou aktivitou, impulzivitou, neutlumenými projevy chování a chabou seberegulací vlastních reakcí na nejrůznější podněty, často bývají nepochopené svým okolím. U těchto dětí velmi záleží na vhodném působení všech činitelů, které se vyskytují v jejich okolí. Nezbytná a velmi důležitá je všestranná péče o tyto děti, dostatek tolerance, citlivého přístupu a správné pedagogické působení jsou vždy namístě.

Problémy vzniklé ve vztahu s okolím

Drtílková  tvrdí, že pokud by děti s ADHD žily na pustém ostrově, nepřinášel by jim jejich způsob života pravděpodobně žádné potíže. Ve společnosti se však musí neustále přizpůsobovat obecně přijímaným normám chování, musí zvládnout požadavky školy a snažit se naplňovat různá očekávání svých rodičů….2

. Protože děti s ADHD nedokáží tyto situace zvládnout přiměřeným způsobem, řeší si je po svém - ovšem tak, že to pro jejich okolí není přijatelné.

Problémy vznikající v mateřské škole

Častou příčinou problémů při vstupu dítěte do mateřské školy bývá nerovnoměrný vývoj, hyperaktivita nebo zvýšená afektivita a emocionalita, někdy se u těchto dětí projevují i problémy se sebeobsluhou

Děti s ADHD mívají právě pro svou hyperaktivitu, nepozornost a impulzivní jednání velké problémy už v mateřské škole“

Přijdte a zapojte se aktivně do semináře, který nám odkryje tajemství dětí se syndromem ADHD a pomůže nám všem. Je připravena prezentace, rady, ukázky, modelové situace...

Děkují pedagogické pracovnice MŠ Hrdlív a Vaše děti :-)