fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELE

DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELE

  • Mgr. Renáta Matějovská
  • 15.3.2020

 

HRDLÍV                                      IČO 00234419

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Hrdlív 15.03.2020

 

 

Věc : Doporučení zřizovatele MŠ Hrdlív k provozu mateřské školky v době od 16.3.2020

 

 Vážení rodiče,

V souvislosti s onemocněním COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou, jejímž rozhodnutí jsou rovněž uzavřeny všechny školy Vám doporučuji i když se uzavření zatím netýká mateřských škol , a to zejména  s ohledem na situaci rodičů, kteří musí dál chodit do práce, aby jste zvážili nutnost docházky Vašich dětí do školky od 16.3.2020.

Jako zřizovatel školky máme možnost rozhodnout o jejím uzavření. V pondělí 16.3.2020 se budou zastupitelé na základě aktuálních informací o nutnosti uzavření školky radit a to i s ohledem na případné snížení nebo prominutí platby školného v době nepřítomnosti žáka.

 

Dle dostupných informací jsou zatím uzavírány školky ve Slaném a okolí. Naopak Kladno se k těmto opatřením z výše uvedených důvodů nechystá.

Dle ředitelky MŠ i při uzavření školky budou zaměstnanci dále pracovat ale vzhledem k pracovním neschopnostem několika učitelek by v současnosti  bylo obtížné pokrýt celý počet dětí.

 

Vážení rodiče proto Vám doporučuji i z preventivních důvodů své ratolesti ponechat doma, pokud tu možnost máte a nebo již např. čerpáte ošetřovné na staršího sourozence. Dále samozřejmě doporučuji rovněž dodržovat hygienická doporučení v souvislosti s virovou pandemií.

Děkuji za pochopení

 

Za zřizovatele

starosta

Ing.Radek Růžička v.r.

 

Obec Hrdlív,

Hrdlív 79

273 06