fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


HYGIENICKÁ PRAVIDLA, DOTAZNÍK

HYGIENICKÁ PRAVIDLA, DOTAZNÍK

 • Mgr. Renáta Matějovská
 • 21.4.2020

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění níže zaslané ankety, která se týká znovuotevření mateřské školy Hrdlív.

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma.

Děti budou moci docházet do MŠ za nastavených přísných hygienických podmínek:

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • po celou dobu pobytu v areálu mateřské školy mít krytá ústa a nos (rouška, šátek, látkový tunel atd.
 • rouška smí být sejmuta jen na jídlo a pití, učitelka zajistí, že děti mají při jídle u stolků dostatečné rozestupy, nepřecházejí bez roušky po třídě a ihned po jídle si nasadí novou roušku. Učitelky se stravují mimo prostory určené dětem, při jídle se vystřídají tak, aby nesnímaly roušku v přítomnosti dětí.)
 • Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě dostatečným počtem roušek (nebo alternativ), aby dítě mohlo roušku měnit nejdéle po 4 hodinách pobytu v MŠ.( Na každý den musí mít dítě 4 sterilní roušky a 2 podepsané označené sáčky. Jeden na roušky čisté, druhý na ty použité.)
 • Na použité roušky dodá zákonný zástupce box nebo igelitový obal. Použité roušky denně odnáší domů a sterilizací připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo areál MŠ). Je nepřípustné odkládat použité roušky do odpadu v MŠ!
 • Pravidla pro nakládání s rouškami platí i pro zaměstnance MŠ
 • Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny.

 

Předávání dětí

 • Zákonný zástupce předává dítě pedagogické pracovnici před vstupem do budovy MŠ
 • Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy – šatny
 • Prohlášení o bezinfekčnosti pro děti ( bude dodáno na stránky MŠ nebo zasláno na Váš e-mail
 • Zákonný zástupce vyčká, než pedagogická pracovnice změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Hodnoty zapíše do sešitu ranního filtru. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít
 • Pedagogická pracovnice je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.(alergická rýma potvrzení od lékaře )

Podmínky docházky budou doplněny podle bližších informací v Manuálu, který bude pro tento účel vydaný MŠMT nebo MZČR k 30.4.2020

 

DOTAZNÍK

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………….

 

Jsem pro otevření dne……  4.5.2020 ano/ne …… ………...25.5. ano/ne…….

 

Mé dítě: nastoupí/nenastoupí

 

Mám obavu ze znovuotevření MŠ: ano/ne

 

Pokud odpovíte ano, je to z důvodu:

 • Mé dítě nevydrží celý den v roušce.
 • Mám obavu z možné infekce.
 • Jiné (rozepište).

 

 • Vyberte prosím jednu z možností, dle Vašich potřeb.

 

Prázdninový provoz:

V neposlední řadě si promyslete a napište, zda bude Vaše dítě o letních prázdninách docházet do MŠ, abychom znali přibližný počet dětí. Letní prázdninový provoz bude zajištěn tak, jak jste byli již dříve informováni.

Mám zájem, aby mé dítě o letních prázdninách docházelo do MŠ

(1.7.-3.7.2020) ………ano/ne   24.8.-31.8.2020………………….ano/ ne

 

Vyplněný dotazník, prosíme, posílejte  na  email:

ms.hrdliv@skolkyslany.cz  nebo volejte, pište 739 041 345 ., do 29.4.2020

Poprosím Vás o kontaktní e-mail a telefon, pro rozesílání hromadných emailů a zpráv.

Děkujeme, poklidný a ve zdraví prožitý čas, brzy se budeme těšit, Na shledanou