fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


letní prázdniny 2019

letní prázdniny 2019

  • Mgr. Renáta Matějovská
  • 25.6.2019

Vážení Rodiče,

 

  • Prosíme o zapsání docházky o prázdninách NUTNÉ :-)smiley

Dítě, které nebude nahlášeno na prázdninový provoz, nebude přijato- (objednávky potravin) DĚKUJEME

Školné je o prázdninách 28.- Kč den 

(4 dny v červenci a 5 dní v srpnu) = 9x28.- Kč 252.- Kč

do zprávy pro příjemce zadejte " školné příjmení Vašeho dítěte prázdniny." splatné v ČERVENCI !!!! :-)DO 10.7.2019 (I ZA SRPEN)

STRAVNÉ BUDE VYÚČTOVÁNO K 31.8.2019 DLE DOCHÁZKY VAŠEHO DÍTĚTE.

ŠKOLNÉ SE NEVRACÍ :-)

 

 

  • Prosíme o vyklizení oblečků Vašich dětí ze šatny a to do pátku 28. 6. 2019. o prázdninách se bude šatna  malovat smiley

 

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZNINY PLNÉ SLUNÍČKA,  smiley SMÍCHU laughPOHODY heart

Renata+Lucka+Eliška+Alena+Kristýna+

Růža+Šárka