fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


MŠ HRDLÍV ZNOVU OTVÍRÁ 4.KVĚTNA 2020

MŠ HRDLÍV ZNOVU OTVÍRÁ 4.KVĚTNA 2020

  • Mgr. Renáta Matějovská
  • 27.4.2020

Připomenutí nedávné minulosti :

Vláda České republiky usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav. Již od 10. března 2020 byla zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Tento zákaz se netýkal mateřských škol, které tak mohly nadále poskytovat vzdělávání. Jejich provoz se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Došlo-li k uzavření mateřské školy, měl v souladu s vyhláškou o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy rozhodnout její ředitel po projednání se zřizovatelem, a současně stanovit také rozsah omezení nebo přerušení provozu. O omezení nebo přerušení provozu nebyl oprávněn rozhodnout zřizovatel.

Stejný postup platí také pro případ rozhodnutí o ukončení omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. To znamená, že i v případě, že o omezení nebo přerušení provozu bylo rozhodnuto zřizovatelem, rozhoduje o ukončení omezení a přerušení provozu ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.“

Vážení rodiče,

Jak jistě víte, společně se zřizovatelem stále jednáme, sbíráme informace k otevření MŠ.

Vám děkuji za vyplnění ankety a Vaše názory.  Ze sesbíraných odpovědí Vašich, MŠMT, BOZP, ředitelky z různých MŠ, právní výklady, Hygienická stanice Kladno , OSSZ Kladno, Závodního lékaře, , dětský psycholog…jsem vytvořila PROVOZNÍ ŘÁD , který popisuje konkrétní provoz v MŠ Hrdlív v omezeném provozu :

Personální zajištění mne dovoluje otevřít jednu třídu – kapacita 24 dětí. Od 6,30 do 15,30 hod.

„Plošně by mělo platit, že provoz bude zajišťován zaměstnanci školy a je nejprve nutné ověřit personální a materiální zajištění. Riziková skupina nejsou pouze zaměstnanci, ale také jejich rodiny, dále rodinní příslušníci dětí, které do MŠ budou docházet. Dále to budou osoby se srdečními chorobami, s chronickým respiračním onemocněním, s vysokým krevním tlakem, osoby 65+, se sníženou imunitou apod.“

U všech typů škol se hovoří o dobrovolnosti docházky.  Po důkladném zvážení s kolegyněmi a zřizovatelem, jsme se rozhodli, rozvolnit kritéria a do MŠ může nastoupit maximálně 24 dětí, pokud by bylo více zájemců, budu pokračovat v zařazení dle kritérii, které jsou součástí PROVOZNÍHO ŘÁDU

Na základě Vašich dotazníků se od 4.5. přihlásily 4 děti,   od 25.5. 9 dětí .

Pokud přehodnotíte situaci, můžete do školky nastoupit již v pondělí 4.5.2020. ale prosím do 30.4. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

( nákup potravin). Těšíme se na Vaše děti

 

 

MŠ HRDLÍV ZNOVU OTVÍRÁ 4.KVĚTNA 2020 OD 6,30hod. -15,30 hod – jedna třída max.24 dětí

Zájemci nahlaste svou účast do 1.5.2020- nutné – nepřihlášené dítě nebude mít stravu

ŠKOLNÉ květen 550.- Kč

Prohlášení o bezinfekčnosti na stránkách MŠ (do 1.5.2020)

Pokud nebudete do otevřené MŠ docházet, bude Vám vyplaceno OČR ,tak jako doposud.

 

Těšíme se na Vás