fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


náměty činností 23.3.-27.3.2020

náměty činností 23.3.-27.3.2020

  • Mgr. Renáta Matějovská., Eliška Ječmenová
  • 23.3.2020

Náměty na činnosti:

Konkrétní cíle:

 

Rozcvička:

 

Výtvarná výchova / pracovní činnost:

 

Matematické představy:

Zraková percepce:

 

 

Jazyková výchova:

 

Pohádka: