fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


náměty činností 23.3.-27.3.2020

náměty činností 23.3.-27.3.2020

  • Mgr. Renáta Matějovská., Eliška Ječmenová
  • 23.3.2020

Vážení rodiče,

v tomto týdnu bychom měli ve školce téma Zvířátka a jejich mláďátka.

Plánovali jsme výlet do Třebichovic za domácími zvířátky a bledulemi, které nádherně kvetou (doporučuji výlet - Třebichovická Olšinka, za hřištěm).

Vzhledem k současné situaci Vám zasíláme náměty činností, které bychom s dětmi dělali. Rodiče předškoláků si navíc mohou od 8 do 13 hodin v MŠ vyzvednout pracovní sešity pro předškoláky, se kterými s dětmi pracujeme (První písanka pro předškoláky, Grafomotorika, Škola před školou). Rodiče mladších dětí si také mohou vyzvednout dětské časopisy s pracovními listy a dalšími náměty na činnosti.

Hodně zdraví a vzájemné ohleduplnosti

kolektiv MŠ Hrdlív

 

 

Náměty na činnosti:

Konkrétní cíle:

 

Rozcvička:

 

Výtvarná výchova / pracovní činnost:

 

Matematické představy:

Zraková percepce:

 

 

Jazyková výchova:

 

Pohádka: