fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


OSLAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY HRDLÍV

OSLAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY HRDLÍV

 • Sochorová
 • 10.4.2018

OSLAVA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  HRDLÍV
Neděle 24. 06. 2018 od 10:00 - 18:00 hod

Fotodokumentace, fotky MŠ 40 let, výstava, prohlídka školky, tříd (Prosíme o zapůjčení fotografií z dob školky...  Děkujeme)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

 • Lezecká stěna
 • Kolotoč
 • Planetárium mobilní
 • Malování na obličej
 • Trampolína
 • Skákací hrad
 • Vystoupení MŠ
 • Bubnování
 • Divadlo
 • Dětská diskotéka, soutěže
 • Hrdlívský Band