fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


PLATBY V MŠ, zrušení průzkumu od 6.4.2020

PLATBY V MŠ, zrušení průzkumu od 6.4.2020

  • Mgr.Renáta Matějovská
  • 4.4.2020

 Vážení rodiče,

protože nevíme, jak dlouho bude mateřská škola uzavřena, zasíláme informace k platbám.
 

Březen

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je za měsíc březen upravena platba školného.

Školné 550.-

Stravné se počítá pouze za dny, kdy se dítě stravovalo.

Vyúčtování těchto plateb za měsíc březen proběhne ihned po otevření mateřské školy.

 

Duben a další měsíce:

Školné 550.-

Hotovostní platby jsou pozastaveny.

Platby na další měsíce zaslané na základě trvalých příkazů vyúčtujeme po otevření mateřské školy. Přeplatky budou vráceny.

Školné začne nabíhat po ukončení uzavření mateřské školy,  v poměrné části za otevřené pracovní dny.

Stravné

Po otevření mateřské školy dojte k vyúčtování za předchozí měsíce a záloha bude vypočítána dle otevření mš  na daný měsíc.