fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Pravidla při vstupu do MŠ

Pravidla při vstupu do MŠ

  • Mgr. Renáta Matějovská
  • 5.5.2020

na základě Vašich telefonátů přikládám zjednodušená Pravidla při vstupu do MŠ :-) a odchodu z MŠ

1) zákonný zástupce i ditě přichází v roušce

2) dezinfekce rukou- u vstupu dávkovač na dezinfekci- zazvoní

3) vstup do šatny (nejvýše dva zákonní zástupci -2 děti -ostatní čekají venku),

4) měření teploty dítěte ped. pracovnicí- záznam a podpis v sešitu ranního filtru

5) odevzání čestného prohlášení - první den

6)  převlékání dítěte do třídy- roušku uložit do sáčku

4) převlečené dítě BEZ ROUŠKY přebírá ped. pracovnice -do umývárny, kde si dítě řádně umyje ruce

5) jde do třídy za ostatními dětmi

déle program dle REžimu dne.

Podrobnosti v PROVOZNÍM ŘÁDU.

Těšíme se na Vás

za pracovnice MŠ Hrdlív, Renáta Matějovská