fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provoz MŠ Hrdlív

Provoz MŠ Hrdlív

  • Mgr. Renáta Matějovská
  • 16.3.2020

Vážení rodiče,

Od 17. 3. 2020 bude MŠ HRDLÍV UZAVŘENA

 na základě doporučení MŠMT a Rozhodnutí zřizovatele Obec Hrdlív a to do :

MINIMÁLNĚ do 23.03.2020 včetně.

Stravné, bude dětem po dobu uzavření MŠ   automaticky odhlášeno. Zálohu, kterou zaplatíte v březnu, bude vyúčtvána v dubnu. Školné, bude sníženo na 550.- Kč. V případě, že máte trvalý příkaz, bude Vám za měsíc březen vráceno na Váš účet k 30.3.2020. Doporučujeme sledovat aktuální informace na naše webu : www.skolkyslany/hrdliv.cz (přihlaste se k odběru na email) a na webu obce : www.hrdliv.cz

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

Žádost si mohou rodiče vyzvednout :

  1. Vyplněná Vám bude zaslaná elektronicky na Váš email, ( s elektronickým podpisem) prosím o sdělení Vašeho e-mailu na tel.739 041 345 SMS zpráva.
  2. V kanceláři školy ( s ochranou na obličeji ) 17.03 -20.3.2020 v době 8 – 13hod. V ostatní dny a hodiny po telefonické domluvě s ředitelkou školy 739 041 345
  3. Na e-portálu ČSSZ,  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd který Vám v uvedených časech potvrdím.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s korona virem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici 736 521 357
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu 1212

 

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Renáta Matějovská

ředitelka školy

Děkuji za Vaši vstřícnost a zodpovědnost .