fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provoz MŠ

Provoz MŠ

  • Správce Webu
  • 19.8.2018

Prázdninový provoz MŠ začíná od pondělí 20. 08. 2018.

Školní rok začíná 03. 09. 2018 od 6:30hod

Těšíme se na Vás

ADAPTAČNÍ DNY PRO NOVÉ DĚTI V MŠ HRDLÍV

 

Naše MŠ poskytuje nově nastupujícím dětem adaptační dny pro jejich klidnější přechod z rodiny do mateřské školy. Pro větší pohodu dětí potřebujeme spolupráci s rodinou dítěte. Proto prosím dodržujte pravidla adaptačních dní v týdnu před nástupem do mateřské školy.

 

Adaptační dny jsou úterý –pátek poslední týden v srpnu. ( 28.8.-31. 8. 2018) V tomto zkráceném týdnu mají rodiče možnost s učitelkou na třídě individuálně pohovořit o svém dítěti a jeho potřebách.

 

1. den-úterý

Seznámení s prostředím školky, třídy. Seznámení s třídní učitelkou, seznámení se značkou, kterou dítě bude mít po dobu docházky v MŠ a bude ji mít na skříňce v šatně, umývárně a od rodiče označené na oblečení. Dítě po celou dobu pobytu provází rodič (zákonný zástupce). Návrh doby pobytu: 8,30-9,30hod.

 

2. den- středa

Seznamování s prostředím třídy, s novými kamarády, s hračkami ve třídě Dítě po celou dobu pobytu provází rodič (zákonný zástupce). Návrh doby pobytu: 8,30-9,30hod

 

3. a 4. den čtvrtek, pátek

Upevňování nových poznatků. Možné další konzultace s učitelkou ve třídě a na zahradě. Dítě po celou dobu pobytu provází rodič (zákonný zástupce). Návrh doby pobytu: 8,30-10,30hod

 

V dalším týdnu podle možností rodičů( zákonných zástupců) navrhujeme pobyt dítěte v mateřské škole pouze v dopoledních hodinách –( návrh 7,30-9,00hod). Po individuální domluvě lze pobyt prodloužit postupně na celé dopoledne do 12,30

(po obědě). Předejdete tak zbytečnému stresu u dítěte. Dítě má možnost si vzít s sebou oblíbenou hračku (plyšáka)

O změnách v postupu je nutné pohovořit s pedagogickými pracovnicemi a přihlédnout ke zralosti dítěte v oblasti sociální (opuštění rodiny, přechod do neznámého prostředí a k neznámým osobám)