fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné na měsíc březen

Školné na měsíc březen

  • Eliška Ječmenová
  • 1.3.2021

Vážení rodiče, 

po domluvě se zřizovatelem MŠ Hrdlív bude školné z důvodu uzavření MŠ na měsíc březen sníženo na 550,- Kč. 

V případě, že se uzavření mateřských škol prodlouží do konce měsíce, školné se bude vracet zpět na účet.