fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ŠKOLNÍ ŘÁDY ., REŽIM DNE

ŠKOLNÍ ŘÁDY ., REŽIM DNE

  • Správce Webu
  • 5.9.2020

Vážení rodiče, v sekci dokumenty ke stažení jsou vloženy aktuální Školní řády. k 1.9.2020

V šatně u zrcadla jsou též k dispozici v tištěné podobě .

Prosím o jejich přečtení a svým podpisem na nastěnce potvrdíte, že jste s nimi byli seznámeni.

Je to jeden z bodů třídní schůzky, která bude 9.9.2020 od 16,00 na zahradě MŠ Hrdlív

Děkuji

Mgr. Renáta Matějovská