fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁPIS DO MŠ HRDLÍV 2019/2020

ZÁPIS DO MŠ HRDLÍV 2019/2020

  • Správce Webu
  • 1.4.2019

   MŠ  Hrdlív pořádá        

   dne  09. 05. 2019   od 10:00 do 18:00 hod

 

          ZÁPIS do MŠ

 

Co potřebujete k zápisu do MŠ:

- žádost o přijetí do MŠ , (potvrzení lékaře)

www.skolkyslany.cz/hrdliv , v sekci dokumenty ke stažení

 - rodný list dítěte

- OP

Pro děti narozené do 31.srpna 2014 je předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, je  zákonný zástupce povinen  své dítě přihlásit ve spádové škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ je bezplatné

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hrdlív

. Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

  1. Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
  2. Přijetí do spádové mateřské školy, dlevěku – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu nejvyšší povolené kapacity pracoviště MŠ Hrdlív (to je 34)
  3. Další uchazeči z nespádové oblasti o předškolní vzdělávánídle věku

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.