fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Znovuotevření MŠ Kritéria

Znovuotevření MŠ Kritéria

  • Mgr. Renáta Matějovská
  • 21.4.2020

č.j. 76/2020  v Hrlívě 20.4.2020

 

Věc.  KRITÉRIA A POŽADAVKY NA ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

 

Vážení rodiče,

Po zralé úvaze a projednání se zřizovatelem, se nabízí možnost otevřít MŠ Hrdlív a to od 4.5.2020.

Prozatím pro 15 dětí, na základě dotazníku (příloha) ,v omezeném provozu 6,30-15,30 hod. do 25.5.2020. Poté pro všechny děti. Personální obsazení pokryje jednu třídu., Mám k dispozici 2 učitelky a jednu asistentku, dvě provozní pracovnice 

 

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2. Zaměstnanci při návštěvě školy  podepisují to prohlášení o bezinfekčnosti.

 

Kritéria pro přijetí dětí  v omezeném provozu od 4.5.2020 do 25.5.2020 (pokud otevře první stupeň). 15 DĚTÍ VE SKUPINĚ (doporučení vlády). Po 30.4.2020 bude manuál z MŠMT

 

  • Provoz MŠ 6,30- 15,30
  • Předškoláci, kteří v září nastupují do ZŠ ( písemné prohlášení rodičů)
  • děti obou zaměstnaných rodičů ( písemné prohlášení rodičů)
  • děti, jejíchž rodiče nepobírají OČR na staršího sourozence na 1.stupni, ( písemné prohlášení rodičů)
  • děti, jejichž rodiče nevykonávají Home Office ( písemné prohlášení rodičů)
  • děti, jejíchž rodiče nepobírají rodičovský příspěvek nebo MD. ( písemné prohlášení rodičů)
  • SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PROVOZ V MŠ

Děti budou moci docházet do MŠ za nastavených přísných hygienických podmínek: viz Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 

 

Mgr.  Renáta Matějovská

ředitelka MŠ Hrdlív