fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zpravodaj 2018

Zpravodaj 2018

  • Správce Webu
  • 24.9.2018

Vážení rodiče,

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019  Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem, abyste byli v naší MŠ spokojeni. J

V MŠ HRDLÍV Vás vítají:

ředitelka:  Bc. Renáta Matějovská

učitelky:    Markéta Dočekalová

Hana Bělohlávková Dis.

asistentky: Alena Podolská,

Eliška Ječmenová

školnice:   Růžena Céová

kuchařka, ved. ŠJ Šárka Raclavská

 

Kontakt- tel: 312 522 794, 739 041 345

ms.hrdliv@skolkyslany.cz

www.skolkyslansko.cz/hrdliv-    zde se zaregistrujte k odběru novinek MŠ Hrdlív

Konzultační hodiny s pí. ředitelkou každé pondělí od 13,00 do 15,00 nebo po dohodě.

S paní učitelkami průběžně nebo po dohodě.

Konzultace s paní kuchařkou a vedoucí ŠJ  o  stravování  každý den od 7,30 do 8,00 nebo po dohodě

 

Otevření školky

je otevřena na zazvonění v době:

6:30 – 8:00 hod

12:15 - 12:45 hod

14:30 - 16:30 hod

Prosíme Vás, aby příchody dětí byly do 8:00hod, pozdější zvonění ruší děti při činnostech.

Vstupní branka v rámci bezpečnosti Vašich dětí bude uzamčena od 8,00 hod do 14,30 hod. Vstup bude umožněn na zazvonění (zvonek na plotě-  podrobnosti viz školní řád)

 

Stravné a školné

 

Školné je pro školní rok 2018/2019 stejné jako v loňském roce.  780.- Kč. Prosíme o zadání trvalého příkazu ve Vaší bance. Text: VS = evidenční číslo Vašeho dítěte+ příjmení školné (přiklad: č. 1. Matějovská školné). Potvrzení o zaplacení školného vydá pí. ředitelka v  lednu 2019

 

Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání „Předškoláci“ školné neplatí. Mají povinnost (viz. Školní řád) hlásit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v předškolním vzdělávání.

 

Škola chce dětem zpestřit program vašich dětí o jógu, workshopy, výlety, pracovní sešity, divadla, pracovní dílny, pokusy…můžete přispět formou finančního sponzorského daru. Potvrzení o zaplacení sponzorského daru vydá pí. ředitelka v lednu 2019

 

Odhlašování dětí – stravné

Děti odhlašujte do 8:00 hod. na pevné lince MŠ 312 522 794 a na docházkovém listě na nástěnce v šatně. V případě pozdější omluvy Vám bude počítána svačina a oběd. (výdej viz Školní řád) Zapisujte docházku svého dítěte dopředu, v případě nenahlášení dítěte a pozdního příchodu, bude dítě do MŠ přijato, ale bez stravy. V naší kuchyni používáme zdravé a čerstvé potraviny. Můžete přijít kdykoliv a ochutnat, co vaříme Vašim dětem (v době stolování)

 Stravné : svačina  9.- Kč

oběd 18.- Kč (+ 1.- Kč/OŠD + dítě které v daném kalendářním roce dovrší 7 let

svačina  8.- Kč

Stravné se platí „zálohově“ za daný měsíc, Splatnost je vždy do 15. příslušného měsíce.

Platby vybírá ved. ŠJ nebo ředitelka MŠ hotově nebo bezplatně

na účet:  27-7169450287/0100 u KB. Příkaz ve formě: evidenční  číslo+ příjmení, dítěte, stravné XY (př. Č. 1 Matějovská-  stravné ). Upřednostňujeme platbu na účet MŠ, Děkujeme.

 

Provozní řád + Školní řád

Prosíme rodiče, aby si pozorně přečetli   všechny  řády (nový školní řád- aktualizace), které jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně. A po přečtení se podepsali do formuláře na nástěnce.

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program naší školky -  „Objevujeme svět pro život“, je veřejný a prosím o jeho prostudování, (je uložen na skříňce v chodbě). Obsahuje výchovně vzdělávací činnost naší mateřské školy, Témata na celý školní rok, cíle ŠVP… vznikl na základě práce s dětmi v naší školce. Týdenní náplň práce je vyvěšena na nástěnkách v chodbě. Můžete se účastnit výchovně vzdělávací činnosti s Vašimi dětmi po domluvě s třídní učitelkou.

Prosíme rodiče, aby si důkladně četli informace na nástěnkách (akce, výlety…), které naleznete v šatně na dveřích do koupelny a také na www. skolkyslansko.cz /hrdlív. Pokud se zaregistrujete, budou Vám novinky „chodit“ emailem.

 

Akce MŠ

 

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

vždy jednou v měsíci od října do května ve středu odpoledne. Předplaceno je pouze 13 míst, proto mají přednost starší děti. Cena činní 500.- Kč + 220.- Kč autobus.

 Začínáme 10.10.pohádkou “Když jde kůzle otevřít“.

 

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

proběhne v měsíci květen-červen. Cena se bude pohybovat cca 2500.- a její přesní výše se vypočítá s počtu přihlášeních dětí.

 

AKTIVITY

v rámci ŠVP MŠ:

 

- Šikovné ručičky+ keramika

- Logopedie - prevence řečové výchovy

- Turistický kroužek (poznávání okolí)

- Jóga ve čtvrtek 08:00-08:30/1.skupina a 8:30 – 9:00/2.skupina od 4.10.

 

ŘÍJEN - PROSINEC 2018

3. 10. výlet na zámek Ploskovice

9.10. Dopravní výchova v MŠ

10. 10. předplatné divadlo Slaný

22.10. Divadlo Šikulka „ Veselé třídění-Ekolínek“

 

8. 11. 16:30 Uspávání broučků

14. 11. předplatné divadlo Slaný

 

19. 12. předplatné divadlo Slaný

Prosíme rodiče, aby si důkladně četli informace na nástěnkách (akce, výlety…), které naleznete v šatně na dveřích do koupelny. V chodbě naleznete 2 nástěnky, každá jedné třídy, kde najdete týdenní přehled výchovně vzdělávací činnosti. Všechny informace naleznete i na www.skolkyslansko.cz/hrdliv

Hračky, šperky

 

Vlastní hračky nosíme do školky pouze v pátek.  Na spaní si mohou děti nosit plyšáky. Řetízky, prstýnky a jiné korále nenosíme vůbec. Totéž platí pro žvýkačky.

Dítě, které chce jezdit na kole, si musí přinést i helmu!!!

 

Pomoc rodičů

 

Prosíme rodiče, pokud mají možnost přinést do MŠ papíry na malování, pastelky, nepotřebné hračky na písek, koloběžky, kočárky…  Do kuchyně přebytky ovoce, zeleniny…

Děkujeme rodičům, kteří již přinesli papíry, pastelky, hygienické potřeby i krásné vřesy do truhlíků před MŠ. J