fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provoz

Obecná charakteristika MŠ Hrdlív

Obec Hrdlív , zastoupená starostou Romanem Janyšem, zřídila ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci – Mateřská škola Hrdlív, okr. Kladno, jako samostatný právní subjekt v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., O obcích, §14 odst. 2 zákona č. 564/1999 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle: „Zřizovací listina“.

Zřizovatelem je obec Hrdlív, mateřská škola je příspěvkovou organizací. Jedná se o 40 let postavenou školku, která prochází postupně rekonstrukcemi. Statutárním orgánem MŠ je ředitelka Mgr. Renata Matějovská dle „ jmenování do funkce“.

Mateřská škola má 2 třídy s celodenním provozem. Kapacita MŠ činní 34 dětí, . V 1. třídě je zapsáno  24 dětí ve věku zpravidla 3-5 let  ve 2. třídě  je zapsáno 10 dětí ve věku zpravidla od 6-7 let, + 2 děti s podpůrnými opat.  (k 31. 8. 2013 zřízena stavebně oddělená 2 třída.) Provoz MŠ zajišťuje celkem 8 zaměstnanců

(4 pedagogické zaměstnance a 2 provozní zaměstnanci a asistent pedagoga dle aktuální situace.

V průběhu let dochází  k postupnému zlepšení vybavenosti třídy a herny nábytkem a pomůckami.v letošním roce čerpání ze „Šablon“

Škola je s celodenním provozem od 6:30 – 16:30 hod, s dětmi pracuje  ředitelka MŠ , tři učitelky, spolupracuje školnice i kuchařky, aktuálně asistentka pedagoga

Školka působí v samostatné budově s kuchyní. V dojezdové vzdálenosti MHD se nachází Slaný, Kladno,  Vinařická hůrka, Smečenský zámek, les, Důl Mayaur- Vinařice, ekologické centrum Čabárna.Škola je postavena v čistém a klidném venkovském prostředí na konci obce s velikou přilehlou zahradou.  Nachází se blízko lesů, polí a luk, čehož je ve všech ročních období využíváno při procházkách a výletech s dětmi

Třídy jsou vzhledem k velké prosklené ploše stěn velmi světlé a pohledy z plastových oken a nového  balkonu umožňuji pozorování okolní přírody a života na zahradě, poli.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje ze všech úhlů pohledu nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

MŠ v letech 2016-217 prošla o prázdninách velkou rekonstrukcí. v roce 2016 nová umývárna a toalety, v roce 2017 zřízení plynového topení, rekuperace, zateplení,nový balkon, vstupní dveře, částečně elektroinstalace, fasáda.

image

Karanténa v MŠ od 13.11.2020

Karanténa v MŠ od 13.11.2020

image

Karanténa , kontrola Vašeho e-mailu

Karanténa - od 13.11.2020 do 19.11.2020

, kontrola  Vašeho  e-mailu

image

Provoz MŠ o podzimních prázdninách

Provoz MŠ o podzimních prázdninách

image

Provoz MŠ od 21.10.2020 a podzimních prázdninách

Provoz MŠ od 21.10.2020 a  podzimních prázdninách

image

přihlašovací údaje na Rajče

přihlašovací údaje na Rajče

image

ŠKOLNÍ ŘÁDY ., REŽIM DNE

ŠKOLNÍ ŘÁDY ., REŽIM DNE

image

stravné, školné červen 2020

stravné, školné červen 2020

image

Pravidla při vstupu do MŠ

Pravidla při vstupu do MŠ

image

PROVOZNÍ ŘÁD od 4.5.2020

PROVOZNÍ ŘÁD od 4.5.2020

image

ucelené informace k provozu

ucelené informace k provozu