fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provoz

Obecná charakteristika MŠ Hrdlív

Obec Hrdlív , zastoupená starostou Romanem Janyšem, zřídila ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci – Mateřská škola Hrdlív, okr. Kladno, jako samostatný právní subjekt v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., O obcích, §14 odst. 2 zákona č. 564/1999 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle: „Zřizovací listina“.

Zřizovatelem je obec Hrdlív, mateřská škola je příspěvkovou organizací. Jedná se o 40 let postavenou školku, která prochází postupně rekonstrukcemi. Statutárním orgánem MŠ je ředitelka Mgr. Renata Matějovská dle „ jmenování do funkce“.

Mateřská škola má 2 třídy s celodenním provozem. Kapacita MŠ činní 34 dětí, . V 1. třídě je zapsáno  24 dětí ve věku zpravidla 3-5 let  ve 2. třídě  je zapsáno 10 dětí ve věku zpravidla od 6-7 let, + 2 děti s podpůrnými opat.  (k 31. 8. 2013 zřízena stavebně oddělená 2 třída.) Provoz MŠ zajišťuje celkem 8 zaměstnanců

(4 pedagogické zaměstnance a 2 provozní zaměstnanci a asistent pedagoga dle aktuální situace.

V průběhu let dochází  k postupnému zlepšení vybavenosti třídy a herny nábytkem a pomůckami.v letošním roce čerpání ze „Šablon“

Škola je s celodenním provozem od 6:30 – 16:30 hod, s dětmi pracuje  ředitelka MŠ , tři učitelky, spolupracuje školnice i kuchařky, aktuálně asistentka pedagoga

Školka působí v samostatné budově s kuchyní. V dojezdové vzdálenosti MHD se nachází Slaný, Kladno,  Vinařická hůrka, Smečenský zámek, les, Důl Mayaur- Vinařice, ekologické centrum Čabárna.Škola je postavena v čistém a klidném venkovském prostředí na konci obce s velikou přilehlou zahradou.  Nachází se blízko lesů, polí a luk, čehož je ve všech ročních období využíváno při procházkách a výletech s dětmi

Třídy jsou vzhledem k velké prosklené ploše stěn velmi světlé a pohledy z plastových oken a nového  balkonu umožňuji pozorování okolní přírody a života na zahradě, poli.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje ze všech úhlů pohledu nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

MŠ v letech 2016-217 prošla o prázdninách velkou rekonstrukcí. v roce 2016 nová umývárna a toalety, v roce 2017 zřízení plynového topení, rekuperace, zateplení,nový balkon, vstupní dveře, částečně elektroinstalace, fasáda.

image

Dočasné omezení provozu MŠ do 15,00 hod v týdnu 22.-26.2.2021

Dočasné omezení provozu MŠ do 15,00 hod  v týdnu 22.-26.2.2021

image

Karanténa v MŠ od 13.11.2020

Karanténa v MŠ od 13.11.2020

image

Karanténa , kontrola Vašeho e-mailu

Karanténa - od 13.11.2020 do 19.11.2020

, kontrola  Vašeho  e-mailu

image

Provoz MŠ o podzimních prázdninách

Provoz MŠ o podzimních prázdninách

image

Provoz MŠ od 21.10.2020 a podzimních prázdninách

Provoz MŠ od 21.10.2020 a  podzimních prázdninách

image

přihlašovací údaje na Rajče

přihlašovací údaje na Rajče